دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با افزایش رضایتمندی بیماران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۵ | 
مدیران محترم پرستاری مراکز آموزشی درمانی/ درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سلام علیکم
به منظور ارتقا پیاده‌سازی نظام مبتنی بر عملکرد و در جهت افزایش رضایتمندی بیماران و در راستای ارتقای نظام حقوق شهروندی نحوه محاسبه ضریب کیفی بخش‌های درمانی بر اساس مدل ذیل می‌باشد.
مدیران پرستاری موظف می‌باشند این نظام‌نامه امتیازی را به اطلاع کلیه پرسنل بخش‌های درمانی و پرسنل محترم پرستاری رسانده و در برد بخش نصب نمایند.

 
  امتیاز نمره کیفی بخش درصد نمره رضایتمندی بیماران*
  ۲۰۰ ۳۰ و  پایین تر
  ۲۵۰ ۴۰-۴۹
  ۳۵۰ ۵۰-۵۹
  ۴۵۰ ۶۰-۶۹
  ۵۰۰ ۷۰-۷۹
  ۵۲۰ ۸۰-۸۹
  ۵۵۰ ۹۰-۱۰۰

 
  • رضایتمندی بخش‌های بستری هر سه بر اساس گزارش دفتر بهبود کیفیت بیمارستان‌ها به مدیران پرستاری  انجام می‌پذیرد.
 
 
 تبصره:
  1.  به ازای هر تشویق کتبی جمع شده از صندوق های انتقادات و پیشنهادات با شرط داشتن مشخصات فرد و یا افراد تشویق کننده  ۲۰ امتیاز به نمره کیفی بخش افزوده خواهد شد.
  2. به ازای هر فرار بیمار از بخش ۵۰ امتیاز از نمره کیفی بخش و واحد نگهبانی کسر خواهد شد.
  3. به ازای هر شکایت کتبی بیمار از بخش و یا فرد  ۵۰ امتیاز از بخش مربوطه کسر خواهد شد.
  4. نمرات و امتیازات سازمان‌های نظارتی از قبیل معاونت درمان و ...  
تاثیر مستقیم در امتیاز مکتسبه هر بخش در همان ماه را خواهد داشت که با توجه به وسعت گزارش بین ۱۰ تا ۵۰ امتیاز به بخش اضافه و یا کسر می گردد. (اختیار  این موضوع  بعهده مدیران پرستاری می‌باشد)
 
لازم‌به‌ذکر است اجرای این دستورالعمل به عهده مدیر پرستاری  مراکز می‌باشد و نحوه این اقدام می‌بایست هر سه ماه طی گزارشی به مدیریت پرستاری دانشگاه ارسال گردد.
 

 

 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بر | مبتنی | نظام | عملکرد |

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر